Dość manipulacji hipermarketów – cz. X

Powiedzmy stanowcze DOŚĆ manipulacji ze strony hipermarketów, koniec hipokryzji

Ostatni z omawia-nych czynników jest bardzo oczywisty. Specjaliści od rekla-my i ci, którzy ukła-dają towar na pół-kach wiedzą, że najważniejszym klientem, który generuje sprzedaż jest… dziecko.
Tak – jeśli myśleliście o kimś innym to przeczytajcie i dowiedzcie się, dlaczego…

Czytaj dalej

Reklamy