Dwie drogi do sukcesu

Którą drogą chcesz podążać?

Chciałbym dziś podzielić się z Wami moimi przemyśleniami dotyczącymi zarabiania w Internecie.Zdaję sobie sprawę, że na ten temat pisali przede mną bardziej znani i poczytni blogerzy. Opisywali marketing sieciowy, doradzali sposoby bezpłatnego promowania bloga. W tym wszystkim brakuje mi jednak pewnych refleksji do jakich doszedłem promując i polecając programy partnerskie.

 

Czytaj dalej

Uwagi na temat współpracy

Usuń ze swojego słownika słowo PROBLEM i zastąp je słowem WYZWANIE Ostatnio otrzymałem e-maila z prośbą o pomoc… Wszystko byłoby w porządku, gdyby osoba, która do mnie napisała zarejestrowała się z mojego linku partnerskiego i zadawała konkretne merytoryczne pytania.

Tymczasem z treści wynikało, że osoba ta chce bym pomógł jej stworzyć bloga, stronę przechwytującą i pisał posty nie oferując nic w zamian. Bardzo przepraszam, na takie e-maile nie będę odpowiadał.  Czytaj dalej

Nie jestem wkurzony

NIE JESTEM WKURZONY

Nie warto być niecierpliwym

biznes na lata, praca zdalna,  praca dodatkowa

Jakiś czas temu byłem wiecznie wkurzony i zmęczony, ponieważ nigdy nie było mnie na nic stać.

Gdy widziałem jak osoby z biura po 20 latach pracy zarabiają tylko o 100 zł więcej ode mnie, to byłem dosłownie przerażony…

Czytaj dalej

Zarabianie w Money2Money

Firma Money2Money oferuje ponad 300 produktów bankowych i pozabankowych, które możemy polecać ludziom i otrzymywać za nie prowizje.

 

Czytaj dalej

Wolność finansowa – 7 kroków do jej osiągnięcia.

7 Kroków do Wolności Finansowej Wolnosc_finansowa

Autor: Marcin Kijak

Wolność finansowa nie jest czymś niezwykłym. Gdy rozejrzymy się dobrze, wiele osób wokół nas jest wolnych finansowo. Jeśli nie znajdziesz ich wśród znajomych, to pewnie wśród znajomych znajomych. Zobacz, jak do nich dołączyć! Czytaj dalej

Prawo do bycia bogatym

Rozdział 1 – Prawo do bycia bogatym

Cokolwiek chwalebnego by rzec o ubóstwie, pozostaje faktem, że nie da się żyć pełnią życia i odnosić sukcesów, o ile nie jesteś bogaty. Nikt nie jest w stanie rozwinąć w pełni swego talentu czy osiągnąć pełni rozwoju duchowego, o ile nie ma dużej ilości pieniędzy, bowiem, aby kształtować dusze czy rozwijać talent, potrzebujesz mnóstwa rzeczy – a więc także pieniędzy, aby je kupić.

Człowiek rozwija swój umysł, dusze i ciało, czyniąc właściwy użytek z przedmiotów, a społeczeństwo jest tak zorganizowane, że aby stać się posiadaczem tych przedmiotów, musisz mieć pieniądze. A zatem, u podstaw wszelkiego postępu, rozwoju leży nauka bogacenia się. Celem wszelkich form życia jest rozwój, a wszystko, co żyje, ma prawo do takiego poziomu rozwoju, jaki jest w stanie osiągnąć.

Ludzkie prawo do życia oznacza prawo do wolnego, niczym nie ograniczonego użytkowania wszelkich rzeczy niezbędnych do najpełniejszego umysłowego, duchowego czy fizycznego rozwoju; innymi słowy oznacza prawo do bogacenia się.

W tej książce nie będę mówił o bogactwie w sposób metaforyczny. Być bogatym to nie znaczy zadowalać sie niewielka ilością. Nikt nie powinien czuć się usatysfakcjonowany małością, jeśli jest w stanie używać i cieszyć sie rzeczami o wiele większymi. Celem natury jest postęp i rozwój życia, a każdy człowiek powinien posiadać wszystko to, co służy sile, elegancji, pięknu i bogactwu życia. Akceptować mniej znaczy grzeszyć.

Człowiek bogaty to ten, który posiada wszystko co niezbędne, a jego życie ograniczone jest wyłącznie pułapem osobistych możliwości. Każdy, kto nie posiada dużej ilości pieniędzy, nie jest w stanie mieć wszystkiego co zapragnie.

Życie osiągnęło znaczący postęp i stało się tak złożone, że nawet najbardziej przeciętni ludzie potrzebują dużego majątku, by żyć w sposób choćby zbliżony do tego, co określamy pełnią życia. Rzeczą naturalną jest, że każdy chciałby osiągnąć maksimum swoich możliwości. Pragnienie wykorzystania własnych możliwości jest nieodłącznym składnikiem ludzkiej natury; nie unikniemy chęci bycia wszystkim tym, czym być możemy. Życiowy sukces to stanie się kimś, kim chcesz być. Stać się tym kimś możesz używając rzeczy, a używać ich w sposób nieograniczony możesz tylko jeśli staniesz się na tyle majętny, by je kupić. Najistotniejszym elementem wiedzy jest więc zrozumienie naukowych podstaw bogacenia się.

Nie ma nic złego w pragnieniu bycia bogatym. Pożądanie bogactwa oznacza tak naprawdę potrzebę bogatszego, pełniejszego i bardziej obfitego życia – a to chwalebne pragnienie. Osoba, która nie pragnie żyć bardziej dostatnio, jest anormalna, a wiec również osoba, która nie chce mięć takiej ilości pieniędzy, która pozwoliłaby jej kupić wszystko czego pragnie, jest anormalna.

Istnieją trzy bodźce dla których żyjemy: żyjemy dla ciała, dla umysłu i dla duszy. Żaden z nich nie jest lepszy czy bardziej święty od pozostałych. Wszystkie są jednakowo pożądane i celowe, a żaden z nich – ciało, umysł czy dusza – nie żyje w sposób pełny, jeśli którykolwiek z pozostałych pozbawiono pełnego życia i ekspresji. Nie jest właściwym, ani szlachetnym, by żyć tylko dla duszy, wypierając się rozumu czy ciała, tak samo, jak źle jest żyć tylko dla umysłu, zaprzeczając wartości ciała czy duszy.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ohydne są skutki życia dla ciała, gdy człowiek zaniedbuje dusze i umysł. Widzimy więc, że prawdziwe życie oznacza pełne wyrażenie wszystkiego, co człowiek może dać poprzez swe ciało, umysł i dusze.

Cokolwiek by mówić, nikt nie może czuć się naprawdę szczęśliwy czy zadowolony, o ile jego ciało, umysł i dusza nie żyją pełnią życia – dotyczy to każdej pełnionej przez nie funkcji. Prawdopodobieństwo, że dana umiejętność nie została wykorzystana, a jakaś funkcja nie został spełniona – oznacza niespełnione pragnienie. Pragnienie bowiem to potencjał szukający ekspresji, albo funkcja szukająca spełnienia.

Ludzkie ciało nie może żyć w sposób pełny bez dobrego jedzenia, wygodnych ubrań, ciepłego schronienia oraz wolności od ciężkiej pracy – odpoczynek i rekreacja też są niezbędne.

Pełni życia umysłowego nie da się osiągnąć bez książek i czasu, by je studiować, bez możliwości podróżowania i prowadzenia obserwacji, czy bez towarzystwa na odpowiednim poziomie intelektualnym.

Pełnia życia umysłowego wiąże się również z potrzeba intelektualnej rozrywki, człowiek powinien otoczyć się wszelkimi dziełami sztuki i pięknymi przedmiotami, których jest w stanie używać i które potrafi docenić.

By nasza dusza mogła żyć w sposób pełny, potrzebujemy miłości, a ubóstwo przeszkadza w miłości.

Największą radość człowiek znajduje w obdarowywaniu tych, których kocha; miłość w najbardziej naturalny i spontaniczny sposób wyraża się w dawaniu. Ten, kto nie może dać, nie spełnia się w roli rodzeństwa, rodzica, obywatela, czy wreszcie człowieka. To na używaniu dóbr materialnych zasadza się pełnia życia fizycznego, umysłowego i duchowego. A zatem najważniejsze jest, by każda jednostka osiągnęła bogactwo.

Jest absolutnie właściwe to, że pożądasz dostatku. To nieuniknione, jeśli jesteś normalną kobietą lub mężczyzną. Jak najbardziej właściwym jest również to, byś skupił całą uwagę na naukowych podstawach osiągania bogactwa, bo to najpotrzebniejsze i najbardziej szlachetne ze wszystkich przedmiotów naukowych badań. Jeśli zaniechasz przeczytania tej rozprawy, nie wywiążesz się z obowiązku wobec siebie, Boga i ludzkości, bo większej przysługi nad danie z siebie wszystkiego, ani Bogu, ani ludzkości nie możesz wyświadczyć.

Jak założyć własną firmę

Wiesz już jakie są pozytywne efekty posiadania własnej firmy, teraz nadszedł czas byś poznał kolejne kroki jakie musisz wykonać aby móc zostać uznany za przedsiębiorcę.

W świadomości społecznej dominuje opinia, że to najgorszy i najdłuższy etap na drodze do przyszłej firmy. Od jakiegoś czasu zaczęło się to zmieniać na lepsze.

W swoich rozważaniach przedstawię Ci proces zakładania własnej działalności gospodarczej, który jest zdecydowanie łatwiejszy niż założenie spółki.
Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.”

Oznacza to ni mniej ni więcej, że prowadzenie własnej firmy polega na wykonywaniu we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, czynności zmierzających do osiągnięcia zysku.
Nawet sprzedaż na portalach aukcyjnych w sposób ciągły dozwolona jest tylko firmom.

Jak założyć własną firmę?

Ten proces składa się z czterech podstawowych kroków:

KROK 1 – podstawowe założenia

Na początku musisz zastanowić się co będziesz robić i czy Twoja działalność będzie na pewno „legalna”.
W rozwianiu wątpliwości pomoże Polska Klasyfikacja Działalności, która jest jawna i udostępniona przez Główny Urząd Statystyczny.

KROK 2- odpowiednia forma działalności

Do wyboru masz jednoosobową działalność lub spółkę.
Tak jak zaznaczyłem na wstępie rozważania będę prowadził dla  jednoosobowej działalności gospodarczej.
W tej formie przedsiębiorca jest sam sobie szefem, odpowiada za majątek swojej firmy i w jego rękach jest cała dokumentacja i księgowość.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że właściciel jednoosobowej firmy odpowiada prywatnym majątkiem jeśli przedsiębiorstwo popadnie w długi. Zadłużenie przechodzi na właściciela firmy. Nie jest to więc wymarzona perspektywa…

KROK 3. – rejestracja firmy.

Teraz pozostaje nam tylko zarejestrować  firmę.
Od 1 lipca 2011 roku masz możliwość otwarcia przedsiębiorstwa przed Internet.

Krótki opis i poradnik jak to zrobić został przedstawiony na tym filmie:
http://www.youtube.com/user/CEIDG

Wszystko odbywa się przez Internetową platformę CEIDG. Jest to scentralizowana ewidencja działalności gospodarczej, która kiedyś działała w gminach.

Podjąć działalność możesz już w dniu złożenia wniosku lub w dniu, który zaznaczysz jako Twój pierwszy dzień działalności.

Poniżej znajdziesz opis jak to wszystko zrobić:
I. wypełnienie formularza CEIDG-1. Formularz ten wypełniamy w formie elektronicznej. Dokument jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (przy której nadaje się numer REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników). Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji. Masz na wykonanie tych czynności 7 dni od ich zaistnienia. Jeden formularz przy komputerze załatwia praktycznie cały problem otwierania własnej firmy.

Wejdź zatem na stronę:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Masz wszystko dokładnie opisane. Na początku musisz wybrać sposób podpisu wniosku. Mamy trzy możliwości podpisana formularza elektronicznego po przez:
1.        Podpis elektroniczny – są to dane elektroniczne wraz z innymi danymi, które pozwalają identyfikować właściciela. Niewiele osób posiada taki podpis.
2.      Brak podpisu – w ciągu 3 dni Urząd Gminy, do którego wysłałeś  zgłoszenie zaprosi Cię na osobiste potwierdzenie i podpisanie dokumentu.
3.       Profil zaufany – Osobiście podpisany wniosek w najbliższym Urzędzie Skarbowym, który pozwoli Ci w przyszłości wypełniać wszystkie wnioski bez wychodzenia z domu.

Gdy wybierzesz już sposób podpisu kliknij na Punkt 3 „Wypełnij wniosek przez Internet”. Formularz jest prosty.
Na tym etapie decydujesz jaki PIT będziesz płacić oraz czy chcesz być VAT-owcem.
W razie jakichkolwiek problemów przy wypełnianiu wniosku możesz poradzić się telefonicznie pod numerem infolinii CEIDG:
801 055 088 lub 22 486 68 70

Cały proces możesz zrobić także w łatwiejszy sposób poprzez stronę:
http://www.ifirma.pl/ceidg

Pomoże Ci także:
http://www.taxcare.pl/lpp/tcm/jc/201104-bezplatnie-zalozymy-firme-granat/index.html

Twój NIP zmienia się w NIP firmowy, ZUS dostaje informacje, że stajesz się płatnikiem, a Urząd Statystyczny nadaje REGON.

KROK 4 – wyrabianie pieczątek i otwieranie konta.

Teraz musisz zrobić sobie pieczątkę oraz otworzyć firmowe konto w banku.

Pieczątkę spokojnie znajdziemy na portalu Allegro lub na stronach:
http://www.pieczatki.pl/
www.stampler.pl

Pieczątkę zamówisz bez problemu w 5 minut.

Natomiast jeśli chodzi o konto w banku, nad jego wyborem powinieneś się trochę bardziej zastanowić.

Najciekawsze konta firmowe dostępne są na stronie:
http://www.konta-firmowe.najlepszeporownanie.pl/

Przez tą stronę możesz złożyć wniosek do wybranego banku poznając wcześniej szczegóły jego oferty oraz warunki prowadzenia konta.

W zasadzie to wszystko w sprawie otwierania firmy pod względem formalnym.

Jeśli podoba Ci się to o czym piszę zostaw poniżej swój komentarz.
Uważasz, że mój wpis wart jest polecenia – miło mi będzie, gdy przekażesz link do mojego bloga swoim znajomym.

Pozdrawiam serdecznie
Marek Zadęcki.